Chováme se zodpovědně k životnímu prostředí, proto jsem se zapojili do kolektivního programu REMA.

Co je to Rema systém?

Rema Systém, a.s., je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém vznikl v roce 2005.

Vznik REMA Systému inicializovali největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, dává za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení. ,

Hlavní smysl

Hlavním smyslem činnosti REMA systému je ochrana životního prostředí a recyklace elektrických a elektronických zařízení. Za tímto účelem zajišťuje REMA systém organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice.